De aanvraag voor een gezamenlijk project m.b.t. het klinkend erfgoed in Suriname in 2020, met als partners het bisdom Paramaribo en de Stichting Klinkend Erfgoed Suriname, bij de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname - Nederland (UTSN) is gehonoreerd. Het betreft het opleiden en coachen van handwerkslieden door een orgelbouwer uit Nederland, het opleiden en coachen van Surinaamse organisten door o.a. studenten orgel van conservatoria in Nederland en Nederlandse orgeldocenten, het opstarten van educatieve projecten t.b.v. het onderwijs in Suriname (o.a. het Doe-orgel). Inmiddels is tijdens de eerste 2 maanden van 2020 het project gestart met workshops voor organisten en de introductie van het Doe-orgel als educatief project. Door omstandigheden vanwege covid-19 liggen de projecten zolang er niet vrij gereisd kan worden stil.