Peter den Ouden voorzitterVoorzitter: Peter de Ouden

Studeerde orgel, piano, koordirectie, kerkmuziek en schoolmuziek.
Hij werkte vele jaren als freelancemusicus, cantor-organist en docent muziek voordat hij van 1985 tot 2006 verbonden was aan de conservatoria te Hilversum en Amsterdam.
Hij was voorzitter van de European Association for Music in Schools (EAS), gaf in vele landen van Europa concerten en workshops en aanvaardde in 1995 een eredoctoraat als Doctor of Music aan de Anglia Ruskin University te Cambridge naar aanleiding van zijn verdiensten voor de muziekpedagogiek in Europa. Sinds 2006 is hij nauw betrokken bij het professionaliseren van de muziekeducatie in Suriname. Tevens zet hij zich in voor het klinkend erfgoed in Suriname en in het bijzonder voor de wederopbouw van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedrale basiliek te Paramaribo. Bij zijn afscheid als dirigent van de Oratoriumverening Soli Amersfoort werd Peter den Ouden onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

  

Wim Eggenkamp vice voorzitterVicevoorzitter: Wim Eggenkamp

Studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij werkte in dezelfde stad als beleidsmedewerker Stadsontwikkeling, Verkeer en Grondzaken, was voorzitter van diverse projectgroepen voor stadsvernieuwingsgebieden, was hoofd en later chef bureau Binnenstad en Monumentenzorg van de secretarieafdeling Stadsontwikkeling, Verkeer en Grondzaken. In Haarlem was Wim Eggenkamp jaren hoofd van de secretarie-afdeling Openbare Werken, Volkshuisvesting en Bedrijven voordat hij in Amsterdam als directeur Stadsherstel verantwoordelijk werd voor de restauratie en exploitatie van de meest bedreigde woonhuismonumenten en grote monumentale gebouwen met niet-woonfuncties. Hij was tevens voorzitter van het Jaar van het religieus Erfgoed (2007-2009), rijksadviseur cultureel Erfgoed (2008-2012) en houdt zich nog steeds bezig met de restauratie en herontwikkeling van monumentaal religieus ontroerend goed, met name van de Haarlemse Kathedraal (die beloond werd met de ‘Europa Nostra Award’ in de categorie ’Behoud’). Wim Eggenkamp bekleedde vele bestuursfuncties, publiceerde in vele vakbladen en was als inleider actief tijdens vele internationale congressen. Hij werd meerdere malen onderscheiden waarbij recent die als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 

  

 

 

Hans Bas Val penningmeester

 Penningmeester: Hans Bas Val

Studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was docent economie in het voortgezet onderwijs. Van 1983 tot 1994 was hij algemeen directeur van de stichtingen DCO (onderwijsbureau) in Rotterdam, waarna hij directeur werd van Inde Vergulde Helm BV (beheer en consulting) en enige jaren rector was van het Gymnasium Camphusianum te Gorinchem.
Hans Bas Val was tevens wethouder, loco- en waarnemend burgemeester van de Gemeente Woudrichem. Hij was vele jaren synodelid van de PKN en lid van de synodale en financiële commissie van de Evangelisch Lutherse Kerk en vervulde vele nevenfuncties als (vice-)voorzitter van raden van toezicht of commissarissen van schoolbesturen, woningcorporaties en zorginstellingen en was o.a. penningmeester van de Stichting Kerkelijke Kunst Nederland. Op dit moment is hij nog steeds actief als toezichthouder en bestuurder van diverse organisaties en verzorgt hij regelmatig preekbeurten binnen de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland. Daarnaast is hij regent van het Lidmatenhuis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam, voorzitter van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel, penningmeester van het Nederlands Luthers Genootschap & Lutherstichting en kerkrentmeester van de Evangelisch-Lutherse Gemeenten in Zuid-Nederland en Zeeland. Hij is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en bij zijn afscheid uit Rotterdam met de Wolfert van Borselenpenning.

 

foto Rudi van StratenRudi van Straten (secretaris)

Studeerde orgel en klavecimbel. Hij werkte als docent orgel en klavecimbel aan de Muziekschool Hengelo (Overijssel). Hij was bestuurslid, tevens vicevoorzitter, van de Nederlandse Organistenvereniging (inmiddels Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici). Hij werkte vanaf 1981 als adviseur, zelfstandig en namens de Orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1993 trad hij fulltime in dienst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), voorheen Rijksdienst Monumentenzorg. Vanuit zijn functie als specialist Klinkende Monumenten bij de RCE werkte Van Straten mee aan de landelijke orgel inventarisatie ten behoeve van het Monumenten Selectie Project en aan het Project inventarisatie klokken en uurwerken. Hij verrichtte o.a. onderzoek naar klank en akoestiek. Wegens zijn pensionering werd hem per 1 oktober 2021 eervol ontslag verleend als rijksambtenaar.
Hij is, als adviseur van de Stichting Peter Gerritsz-orgel, medeverantwoordelijk voor de restauratie en onderzoeksprojecten rond het oudste beschermde orgel van Nederland: het Peter Gerritsz-orgel uit de Utrechtse Nicolaïkerk. Internationaal is hij actief voor het UNESCO Shared Heritage Program van het ministerie voor OCW/RCE in Curaçao, Indonesië, Sri Lanka en Suriname. In het Orgelpark te Amsterdam vindt men het “Van Straten-orgel”, een replica van de oudste bouwfase (1479) van het Peter Gerritsz-orgel uit de Utrechtse Nicolaïkerk, naar hem genoemd als waardering voor zijn onderzoekswerk in het kader van dit orgel en zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van het Orgelpark in Amsterdam. Op 1 september 2016 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
 
Commissie van Advies
Emmy Schouten
Pater Esteban Kross