Jaarverslag Stichting Klinkend Erfgoed Suriname (SKES) 2022
 
Na een tweetal stille jaren was 2022 een jaar vol activiteiten die vooral het benefietconcert, de planning van de werkzaamheden aan het Maarschalkerweerd-orgel en het aanvragen van financiële ondersteuning door diverse fondsen betroffen. Het bestuur kwam daartoe 10 keer bij elkaar.

De eerste helft van 2022 heeft in het teken gestaan van de organisatie van het geplande benefietconcert voor bovengenoemd orgel. Oorspronkelijk was de bedoeling dit in de Grote Zaal van Het Concertgebouw te laten plaatsvinden. Ondanks het feit dat de stichting de Grote Zaal gratis ter beschikking had kregen bleken de bijkomende productiekosten dermate hoog te worden dat van dit grootschalige project werd afgezien.
Dankzij de welwillende medewerking en ondersteuning van Stadsherstel Amsterdam werd uiteindelijk beslist dit benefietconcert in De Duif te Amsterdam te laten plaatsvinden. Het benefietconcert in een uitverkochte De Duif aan de Prinsengracht te Amsterdam op 24 juni ‘22 was zeer succesvol.
Tijdens dit concert werd opgetreden door Aart Bergwerff (orgel), Denise Jannah (zang jazz), Lucretia Starke (zang klassiek), Arturo den Hartog (zang klassiek), Peter den Ouden (piano, begeleiding), Jeangu en Xillan Macrooy (singers & song-writers), Tania Kross (zang klassiek), Estaban Kross (zang klassiek), Ronald Snijders (fluit jazz) en Wazzup (gospelkoor). Het geheel werd gepresenteerd door Jörgen Raymann. Zij verzorgden een afwisselend programma dat door het publiek zeer enthousiast werd ontvangen.
Het concert heeft na aftrek van alle kosten ruim € 6.000,- opgebracht en hebben later n.a.v. het concerten diverse mensen orgelpijpen voor het Maarschalkerweerd-orgel à € 350,- geadopteerd.
 
Het tweede gedeelte van het jaar werd voornamelijk besteed aan de planning van de werkzaamheden aan het orgel in de kathedrale basiliek, het verkrijgen van subsidie voor dit project en het uitbreiden van het bestuur. Het bestuur prijst zich gelukkig deze uitbreiding gevonden te hebben in de persoon van de organist Stephan van de Wijgert.
Gedurende het jaar heeft de stichting vanuit diverse hoeken financiële toezeggingen gekregen voor de wederopbouw van het orgel in de kathedrale basiliek te Paramaribo. Genoemd mogen worden het Prins Bernard Cultuurfonds, de van den Weel Foundation, Hendrik Mullerfonds en de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development.
 
Tijdens het jaar 2022 werd ook het Twinningproject UTSN tussen het bisdom Paramaribo en de SKES succesvol afgesloten. Orgeldocent Peter den Ouden reisde twee keer naar Suriname om organisten te coachen en het Doe-orgel (leerlingen bouwen zelf een echt pijporgeltje) op de Jong Talent School Suriname te presenteren. Op 9 mei werd door hem het Doe-orgel officieel aan de Vereniging Klinkend Erfgoed Suriname overgedragen.
Helaas heeft door diverse omstandigheden, naweeën corona en planning orgelbouwer, het werk aan het Maarschalkerweerd-orgel praktisch stilgelegen.
Door het project rond het Maarschalkerweerd-orgel en een presentatie door de voorzitter van de Organistenkring Paramaribo, is echter ook de Evangelische Broedergemeente (EBG) geïnteresseerd geraakt het historische Weigle-orgel in de Grote Stadskerk te laten restaureren.

Het bestuur hoopt dat in het jaar 2023 een deel van alle planningen gerealiseerd kan worden om uiteindelijk zo het gedeeld klinkend erfgoed van Suriname in volle glorie te kunnen laten klinken.
 
Peter den Ouden
Huizen, februari 2023